De consument heeft het recht aan het Kruidengilde mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering contact opnemen met de klantendienst van het Kruidengilde met het ingevuld Modelformulier voor Herroeping en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Het Kruidengilde, Rootenstraat 9-1, B-3600 Genk, België.

Goederen waarvan de aankoopwaarde hoger ligt dan 100,00€ dienen aangetekend of per koerier terug bezorgd te worden.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Elk voordeel ontstaan uit de aankoop waaraan wordt verzaakt (bijvoorbeeld het toekennen van een korting bij volgende aankoop), vervalt volledig.

Terugbetaling gebeurt via overschrijving van het betreffende bedrag op rekeningnummer van de klant binnen de 7 dagen na ontvangst retour van de goederen.

Download formulier voor herroeping:

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:1fb2c8e4-1b1c-4cea-aa47-94c8131d355e